حماس: دشمن صهیونیستی حتی در اسارت هم قادر به شکست فلسطینیان نیست

حماس: دشمن صهیونیستی حتی در اسارت هم قادر به شکست فلسطینیان نیست

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد که اسیر ماهر الاخرس نمونه بارزی از قدرت و توان فلسطینیان برای تحمیل عزم و اراده خود بر دشمن غاصب صهیونیستی و ناتوانی این رژیم در شکست آن حتی با وجود اسارت و شرایط سخت زندان را به نمایش گذاشت.