چین اقدامات قانونی علیه طرفداران “سرسخت” استقلال تایوان را بررسی می‌کند

چین اقدامات قانونی علیه طرفداران “سرسخت” استقلال تایوان را بررسی می‌کند

دولت پکن امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، چین تهیه یک لیست سیاه از طرفداران “سرسخت” استقلال تایوان را در نظر دارد؛ اقدامی که ممکن است در جریان آن پکن دست به انجام اقدامات قانونی علیه رئیس جمهور تایوان بزند.