توزیع ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا وعده فراموش شده ترامپ

توزیع ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا وعده فراموش شده ترامپ

– آمریکایی‌ها سال ۲۰۲۱ را در حالی آغاز کردند که مبتلایان کرونا در این کشور از ۲۰ میلیون نفر فراتر رفت و تعداد جان باختگان ناشی از آن هم از ۳۵۰ هزار نفر گذشت اما وعده ترامپ برای توزیع ۱۰۰ میلیون دوز واکسن در میان اختلاف انتخاباتی گم شد.