ظهور تشکل های رنگی از دل اعتراضات عراق

ظهور تشکل های رنگی از دل اعتراضات عراق

رییس مرکز پژوهش های راهبردی «العراق» گفت که در نتیجه اعتراضات یک سال و نیمه اخیر عراق که از اکتبر ۲۰۱۹ شروع و به استعفای دولت «عادل عبد المهدی» منجر شد، ۱۴ تشکل سیاسی شکل گرفته است، تشکل هایی که مورد حمایت آشکار و پنهان برخی طرف ها هستند.