عراقچی: نه از ماندن ترامپ وحشت زده می‌شویم نه از آمدن بایدن ذوق زده/ برجام دروازه‌ نیست که هر کس هر وقت خواست برود یا بیاید

عراقچی: نه از ماندن ترامپ وحشت زده می‌شویم نه از آمدن بایدن ذوق زده/ برجام دروازه‌ نیست که هر کس هر وقت خواست برود یا بیاید

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه برجام دروازه‌ای نیست که هر کس هر وقت خواست برود و یا هر وقت خواست برگردد، گفت: نه از ماندن ترامپ وحشت زده می‌شویم، نه از آمدن بایدن ذوق زده، بر اساس منافع خودمان تصمیم گرفته و رفتار می‌کنیم.