شمخانی: هسته‌های تروریستی داعش با پشتیبانی آمریکا در حال گسترش است

شمخانی: هسته‌های تروریستی داعش با پشتیبانی آمریکا در حال گسترش است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا با حضور در سوریه به دنبال غارت نفت سوریه، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تقویت و گسترش هسته‌های تروریستی داعش در منطقه است و باید به حضور شرارت آمیز آمریکا در منطقه پایان داد.