دختر شهید سلیمانی:شهادت پدرم به مبارزه با تروریسم تحرک بخشید

دختر شهید سلیمانی:شهادت پدرم به مبارزه با تروریسم تحرک بخشید

– زینب سلیمانی دختر سردار شهید قاسم سلیمانی در مصاحبه شبکه تلویزیونی روسی «راشا تودی» گفت: پس از شهادت پدر من، آمریکا تصور کرد که همه چیز متوقف خواهد شد، اما آنها بسیار اشتباه فکر کردند که این پایان سردار سلیمانی خواهد بود زیرا راه او با قدرت بیشتر ادامه یافته است.