اولین واکنش عراق به اقدام ترامپ در عفو جنایتکاران بغداد

اولین واکنش عراق به اقدام ترامپ در عفو جنایتکاران بغداد

– درپی اقدام «دونالد ترامپ» در بخشیدن چهار نیروی شرکت بدنام امنیتی خصوصی آمریکایی «بلک واتر» که ۱۴ شهروند عراقی را در میدان «النسور» بغداد به قتل رساندند، عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق از دولت کشورش خواست تا برای مقابله با این اهانت به خون عراقیها، وارد عمل شود.