روزنامه پاکستانی تلاش ضدایرانی تروئیکای اروپا در آژانس را سرزنش کرد

روزنامه پاکستانی تلاش ضدایرانی تروئیکای اروپا در آژانس را سرزنش کرد

روزنامه پاکستانی «نیشن» تهدید تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) برای ارائه قطعنامه علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را تداوم سیاست ناکام فشارحداکثری ترامپ دانست و ضمن سرزنش این حرکت غلط، از طرف اروپایی خواست تا واشنگتن را برای لغو تحریم‌های تهران متقاعد کند.