افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ

مراسم دومین استیضاح بی‌سابقه ترامپ تحت تدامیر امنیتی بسیار شدید در کنگره آمریکا برگزار می‌شود- یک یادآوری اجرایی به مقامات فدرالی که هنوز باور دارند تهدید قانون‌گذاران و ساختمان‌های فدرال با گذشت بیش از یک ماه از شورش شش ژانویه در کنگره آمریکا، همچنان ممکن است.