تأکید تخت روانچی بر توقف هر چه سر‌یع‌تر تحریم‌های غیرقانونی برای مقابله با ویروس کرونا

تأکید تخت روانچی بر توقف هر چه سر‌یع‌تر تحریم‌های غیرقانونی برای مقابله با ویروس کرونا

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در توئیتی با بیان اینکه تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی مانع از دسترسی صدها میلیون نفر از مردم سراسر جهان به واکسن کرونا شده، بر توقف هر چه سریع‌تر این تحریم‌ها تأکید کرد.