ارسال کمک های غذایی، دستاویز واشنگتن برای تبلیغات علیه ونزوئلا

ارسال کمک های غذایی، دستاویز واشنگتن برای تبلیغات علیه ونزوئلا

– پس از پیروزی حزب مادورو در انتخابات اخیر پارلمانی که به تقویت و ثبات ونزوئلا منجر شد، واشنگتن در ادامه مداخلات خود در این کشور، این بار به بهانه حضور برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ونزوئلا، تبلیغات رسانه‌ای علیه این کشور به راه انداخته است.