جزییات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی از زبان عراقچی/ سه کشور دخیل در تبادل

جزییات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی از زبان عراقچی/ سه کشور دخیل در تبادل

معاون سیاسی وزیر خارجه ضمن تشریح تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی عنوان کرد: در لحظه انجام تبادل در فرودگاه حضور و افتخار داشتم که از سه هموطن عزیز استقبال کنم و پس از ورود آنها و ابراز اطمینان از سلامتیشان، دستور عزیمت زندانی استرالیایی داده شد.