«ترامپ برزیل»، مستاصل از پیروزی بایدن

«ترامپ برزیل»، مستاصل از پیروزی بایدن

رسانه های فرانسوی لوفیگارو، «ژائیر بولسونارو» رییس جمهوری برزیل که به «ترامپ برزیل» نیز شهرت دارد؛ به عنوان «یتیم ترامپ» توصیف کرده چرا که او یکی از متحدان اصلی ترامپ بوده و به اذعان مشاورانش، شکست دونالد ترامپ را همانند شکست خود پنداشته و از این رو ضربه سختی را متحمل شده است.