توضیح جو بایدن در مورد توصیه‌اش به اوباما در مخالفت با حمله برای کشتن بن لادن

توضیح جو بایدن در مورد توصیه‌اش به اوباما در مخالفت با حمله برای کشتن بن لادن

جو بایدن به توضیح درخصوص اینکه چرا در زمان معاونتش در دولت باراک اوباما به این رئیس جمهور سابق آمریکا قبل از دستور به انجام حمله برای کشتن اسامه بن لادن در پاکستان توصیه به صبر بیشتر کرده بود، پرداخت.