تشکیل بلوک جدید در منطقه با مشارکت تهران-اسلام‌آباد نزدیک است

تشکیل بلوک جدید در منطقه با مشارکت تهران-اسلام‌آباد نزدیک است

– رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی پاکستان با تاکید بر نیاز مبرم این کشور به تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران، گفت: اسلام‌آباد مسیر جدیدی را در سیاست خارجی خود درپیش گرفته است و ما تحقق رویای تشکیل یک بلوک جدید قدرتمند با مشارکت تهران را دور نمی‌بینیم.