تصویب اولیه بسته ۱.۹ تریلیون دلاری برای نجات اقتصاد کرونازده آمریکا

تصویب اولیه بسته ۱.۹ تریلیون دلاری برای نجات اقتصاد کرونازده آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا باوجود مخالفت اعضای جمهوریخواه، بسته یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کمک به اقتصاد بحران زده آمریکا و مقابله با همه گیری ویروس کرونا را به تصویب رساند و آن را برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارجاع داد.

امتناع ترامپ از امضای بسته کمکی کرونا و میلیون‌ها آمریکایی در معرض بیکاری و قطع کمک دولتی

امتناع ترامپ از امضای بسته کمکی کرونا و میلیون‌ها آمریکایی در معرض بیکاری و قطع کمک دولتی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان از امضای بسته کمکی کرونا که به تصویب کنگره رسیده امتناع می‌ورزد. پیامدهای آن را شهروندان آمریکا باید متحمل شوند. ممکن است کمک بیکاری میلیون‌ها نفر قطع شود.