پیام مشترک ۲۰ نهاد حقوقی به اتحادیه اروپا قبل از سفر وزیر خارجه بحرین به بروکسل

پیام مشترک ۲۰ نهاد حقوقی به اتحادیه اروپا قبل از سفر وزیر خارجه بحرین به بروکسل

۲۰ نهاد حقوقی قبل از سفر وزیر خارجه بحرین به بروکسل که قرار است ۱۰ فوریه انجام شود و نیز قبل از انجام مذاکره بین اتحادیه اروپا و بحرین درباره حقوق بشر که قرار است ۲۲ ماه جاری میلادی باشد، پیامی مشترک به اتحادیه اروپا فرستادند.