ترامپ با پیشنهاد چاپ کتاب و ساخت برنامه تلویزیونی بمباران شده است

ترامپ با پیشنهاد چاپ کتاب و ساخت برنامه تلویزیونی بمباران شده است

یک پایگاه اینترنتی به نقل از یک منبع گزارش کرد، دونالد ترامپ به عنوان یک “طرح ب” در صورتی که در نزاع حقوقی مربوط به انتخابات آمریکا شکست بخورد با انبوهی از پیشنهادهای مربوط به چاپ کتاب و یا حضور در تلویزیون که ارزششان به ۱۰۰ میلیون دلار می رسد مواجه شده است.