دردسرهای ناتمام مکرون؛ فرانسه‌ در آستانه بحران امنیتی

دردسرهای ناتمام مکرون؛ فرانسه‌ در آستانه بحران امنیتی

خیابان‌های فرانسه که از زمان پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ۲۰۱۷ و بویژه از دو سال پیش تاکنون، شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت است، به دنبال تصویب یک طرح جنجال‌برانگیز، این روزها جنبش اعتراضی تازه‌ای را تجربه می‌کند که می‌تواند به یک بحران امنیتی منجر شود.