شورای همکاری خلیج فارس درصدد برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای بازسازی یمن

شورای همکاری خلیج فارس درصدد برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای بازسازی یمن

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی با هدف بازسازی یمن و تدوین برنامه‌هایی برای بهبود اقتصاد این کشور و ادغام با اقتصاد خلیج فارس به میزبانی این شورا خبر داد.