کرونا و بازسازی اقتصاد جهان محور نشست گروه ۷

کرونا و بازسازی اقتصاد جهان محور نشست گروه ۷

رئیس‌جمهوری آمریکا قرار است در اولین رایزنی‌اش با رهبران کشورهای عضو گروه هفت در مورد مهمترین مسائل جهانی از جمله همه‌گیری کرونا، بهبود وضعیت اقتصاد جهان و مسئله چین رایزنی کند.