دستور عمران‌خان برای تسریع احداث بازارچه‌های مرزی پاکستان با ایران

دستور عمران‌خان برای تسریع احداث بازارچه‌های مرزی پاکستان با ایران

با گذشت یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و ایران، دولت اسلام‌آباد توسعه زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار قرار داده و در تازه‌ترین اقدام، نخست وزیر پاکستان خواستار تسریع احداث بازارچه‌های مرزی با ایران و تدوین یک راهکار جامع در این خصوص شد.