ایجاد بازارچه مرزی مشترک با پاکستان، پلی برای افزایش مبادلات تجاری

ایجاد بازارچه مرزی مشترک با پاکستان، پلی برای افزایش مبادلات تجاری

افزایش مرزهای رسمی و ایجاد بازارچه مرزی در سال ۹۹ از اهدافی بود که در دستور کار دولت قرار داشت و در این راستا با توافق بر سر ایجاد ۶ بازارچه مشترک و افتتاح یک مرز رسمی جدید با پاکستان، گامی بلند در این مسیر برداشته شد.