بغداد و اربیل در آستانه توافق

بغداد و اربیل در آستانه توافق

مذاکرات میان دولت بغداد و اربیل برای حل مشکلات موجود میان دو طرف وارد مراحل پیشرفته ای شده است و دو طرف پیرامون برخی اختلافات به تفاهماتی دست یافته اند.