واکنش تند اپوزیسیون الجزایر به اظهارات اخیر ماکرون

واکنش تند اپوزیسیون الجزایر به اظهارات اخیر ماکرون

اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود، با هدف موفقیت آمیز بودن روند انتقالی در الجزایر تمامی تلاش خود را برای کمک به همتای الجزایری‌ خود به کار خواهد گرفت، با انتقادات شدید مخالفان الجزایر رو به رو شد و آنها این اظهارات را «دخالت» در امور کشورشان تلقی کردند.