روحانی: در کنار دولت و ملت سوریه خواهیم ایستاد

روحانی: در کنار دولت و ملت سوریه خواهیم ایستاد

رییس جمهوری روابط ایران و سوریه را راهبردی، دوستانه و برادرانه توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تا پیروزی نهایی بر تروریسم بازگشت‌ آوارگان و بازسازی این کشور در کنار دولت و ملت سوریه خواهد ایستاد.