” اسرائیل مسئول جان اسرای فلسطینی است”

” اسرائیل مسئول جان اسرای فلسطینی است”

پس از اظهارات نژادپرستانه وزیر صهیونیستی مبنی بر اینکه اعطای واکسن ویروس کرونا به اسرای فلسطینی جزو اولویت آنها نخواهد بود، باشگاه اسیران فلسطینی، مقامات رژیم صهیونیستی را مسئول کامل زندگی و سلامتی اسرای دربند رژیم صهیونیستی دانست.

احتمال آزاد شدن «ماهر الاخرس» در روزهای آتی

احتمال آزاد شدن «ماهر الاخرس» در روزهای آتی

رئیس «نادی الاسیر» فلسطین (باشگاه اسرا) خبر داد که تلاش‌هایی برای آزادی اسیر فلسطینی که بیش از صد روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، صورت گرفته و احتمال دارد او در روزهای آتی آزاد شود.