درخواست یک حزب لبنانی برای تحقیقات بین‌المللی درباره انفجار بیروت

درخواست یک حزب لبنانی برای تحقیقات بین‌المللی درباره انفجار بیروت

حزب «القوات اللبنانیة» (نیروهای لبنانی) اعلام کرد که یک درخواست کتبی به سازمان ملل تحویل داده و در آن خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی در خصوص انفجار بندر بیروت شده که این درخواست کتبی به امضای ۱۴ نماینده از مجموع ۱۲۸ تن رسیده است.