ترویج زبان فارسی، گامی در مسیر پیوند ایران و پاکستان

ترویج زبان فارسی، گامی در مسیر پیوند ایران و پاکستان

– مردم پاکستان به عنوان دوستداران زبان فارسی همواره در محافل مختلف از حافظ،سعدی،اقبال لاهوری و دیگر بزرگان زبان فارسی سخن می‌گویند،عواملی که محور پیوندومحبت میان دوملت همسایه محسوب می‌شوند، با همین هدف رایزنی فرهنگی سفارت ایران در پاکستان گام جدیدی را برای ترویج زبان فارسی برداشت.

مدیر اندیشکده پاکستانی: طرح “اول همسایگان” ایران به سود منطقه است

مدیر اندیشکده پاکستانی: طرح “اول همسایگان” ایران به سود منطقه است

مدیر اندیشکده مطالعات صلح و دیپلماتیک در پاکستان با تاکید بر اهمیت سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد، گفت: ظریف مجری طرح ” اول همسایگان” ایران‌ می‌باشد، ابتکاری که به نفع منطقه از جمله پاکستان است.