برگزاری نخستین انتخابات محلی در جامو و کشمیر پس از لغو خودمختاری در ۲۰۱۹

برگزاری نخستین انتخابات محلی در جامو و کشمیر پس از لغو خودمختاری در ۲۰۱۹

vدر ۵ اوت ۲۰۱۹، دولت هند جامو و کشمیر را از خودمختاری که تحت ماده ۳۷۰ قانون اساسی به این ایالت با اکثریت مسلمان اعطا شده بود، سلب کرد. این منطقه مورد مناقشه از آن زمان شاهد ماه‌ها قرنطینه، حکومت نظامی و قطع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه برای جلوگیری از خشونت سازمان‌یافته بالقوه بوده است.