پیشنهاد اروپایی به فلسطین؛ گشودن کنسولگری‌ها در قدس به عنوان مراکز رای‌گیری

پیشنهاد اروپایی به فلسطین؛ گشودن کنسولگری‌ها در قدس به عنوان مراکز رای‌گیری

یک منبع سیاسی مطلع فاش کرد، رهبری سیاسی فلسطین پیشنهادات عدیده‌ای را از سوی کشورهای غربی به منظور اجتناب از مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در خصوص برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی دریافت کرده‌اند.