بازتاب گسترده امضای سند همکاری‌های ایران و چین در مطبوعات پاکستان

بازتاب گسترده امضای سند همکاری‌های ایران و چین در مطبوعات پاکستان

رسانه‌های پاکستان و ناظران این کشور که از تابستان سال گذشته از نزدیک نسخه پیش‌نویس برنامه همکاری جامع ایران و چین رارصد کرده و آن را فرصت طلایی برای ایجاد همکاری‌های سه‌جانبه جدید در منطقه توصیف می‌کنند،اکنون نیز رویداد تاریخی امضای سند جامع همکاری‌های تهران و پکن را بازتاب دادند.