نقش موثر امام خمینی در انسجام جهان اسلام از نگاه شخصیت‌های پاکستانی

نقش موثر امام خمینی در انسجام جهان اسلام از نگاه شخصیت‌های پاکستانی

شخصیت‌های پاکستانی از جمله علمای مذاهب اسلامی این کشور با تاکید بر نقش موثر حضرت امام خمینی (ره) به عنوان راهنمای ملت‌های مظلوم در انسجام جهان اسلام،گفتند:ایران با بهره‌مندی از منویات امام راحل به سمت اهداف عالیه خود حرکت می‌کند و دیگر ملت‌ها نباید از این منبع الهام بخش غافل شوند.