نگاه مطبوعات پاکستان به مواضع قاطع رهبر انقلاب علیه تحریم‌های ایران

نگاه مطبوعات پاکستان به مواضع قاطع رهبر انقلاب علیه تحریم‌های ایران

رسانه‌های چاپی و الکترونیکی پاکستان روز دوشنبه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم گام عملی آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران را مورد توجه قرار داده و نوشتند، رهبر عالی ایران شرط بازگشت تهران به تعهدات برجامی را لغو کامل تحریم‌ها توسط واشنگتن مقرر کردند.

وزیرامورمذهبی پاکستان:فتوای رهبرایران منبع الهام برای غلبه برتفرقه است

وزیرامورمذهبی پاکستان:فتوای رهبرایران منبع الهام برای غلبه برتفرقه است

وزیر امور مذهبی و تقریب ادیان پاکستان با قدردانی از نقش محوری مرجعیت ایران در جهت تقویت وحدت و مقابله با فرقه گرایی، فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را منبع الهام برای غلبه بر پدیده تکفیر و جلوگیری از فرقه گرایی دانست.