گودال مرگ در بیمارستان تگزاس

گودال مرگ در بیمارستان تگزاس

یک پرستار جزئیات تکان دهنده ای در مورد مرگ بیماران کرونایی در بیمارستان “ال پاسو” تگزاس و نحوه برخورد پزشکان به اصطلاح متعهد با آنان قبل از مرگ را افشا کرد.