تقلای آمریکا برای نجات داعش در سوریه

تقلای آمریکا برای نجات داعش در سوریه

عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق هشدار داد که آمریکا با باز کردن معابر امن در مرزهای عراق و ورود عناصر داعش به کشور سعی در نجات این گروه تروریستی در سوریه را دارد.