تیراندازی سربازان نیجریه به سوی معترضان

تیراندازی سربازان نیجریه به سوی معترضان

سربازان ارتش نیجریه به سوی معترضانی که علیه خشونت یگان ویژه ضد سرقت در این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی زده بودند، تیراندازی کرد و در جریان این تیراندازی دو نفر هدف قرار گرفتند.