مصوبه پارلمان رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای اعتراضات

مصوبه پارلمان رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن صدای اعتراضات

پارلمان رژیم صهیونیستی طرحی را تصویب کرده که در ظاهر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است اما در باطن هدف اصلی آن محدود کردن اعتراضات برای خاموش کردن صدای معترضان به ناکارآمدی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم است .