الحشد الشعبی عراق اهمیتی به تحریم های پرورش دهندگان تروریسم نمی دهد

الحشد الشعبی عراق اهمیتی به تحریم های پرورش دهندگان تروریسم نمی دهد

«جواد الطلیباوی» از رهبران جنبش «عصائب اهل الحق» در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم رئیس سازمان الحشد الشعبی و رئیس ستاد کل این سازمان تاکید کرد: الحشد الشعبی که تروریسم را شکست داد، اهمیتی به پرورش دهندگان تروریسم و تحریم های شکست خورده آنها نمی دهد.