الجعفری : شورای امنیت سازمان ملل به محلی برای دخالت در سوریه تبدیل شد

الجعفری : شورای امنیت سازمان ملل به محلی برای دخالت در سوریه تبدیل شد

“بشار الجعفری” معاون وزیر امور خارجه سوریه چهارشنبه شب در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد: کشورهای غربی تلاش کرده‌اند، این شورا را برای مخالفت با دولت دمشق و ایجاد توجیهی برای مداخلات و تجاوزات خارجی با هدف بی ثبات کردن کشورمان به کار گیرند.