علنی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت به آرمان فلسطین است

علنی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خیانت به آرمان فلسطین است

– جمعیت دفاع از ملت فلسطین تاکید کرد: اقدام برخی رژیم‌های عربی در علنی سازی و توسعه و تعمیق توافقات با رژیم کودک کش صهیونیستی اقدامی در تضاد با دستورات صریح دین اسلام و قران کریم بوده و خیانتی بزرگ به آرمان مقدس فلسطین و قدس شریف است.

دوترته به فیسبوک تاخت

دوترته به فیسبوک تاخت

پس آنکه فیسبوک آنچه حساب‌های کاربری حامی منافع دولت فیلیپین خوانده می‌شود مسدود کرد، رئیس جمهوری این کشور این رسانه اجتماعی را زیر سوال برد.