۷۳ سالگی تاسیس پاکستان و سایه کرونا بر جشن‌های مردمی

۷۳ سالگی تاسیس پاکستان و سایه کرونا بر جشن‌های مردمی

پاکستانی‌ها امروز جمعه ۱۴ اوت (۲۴ مرداد)، هفتاد و سومین سالگرد استقلال کشورشان را درحالی جشن می‌گیرند که وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا آیین‌های ملی و مردمی به این مناسبت را تحت تاثیر قرار داده و دولت پاکستان همچنان از مردم خود می‌خواهد تا با پایبندی جدی به تمهیدات کرونایی، جلوی هرگونه موج جدید شیوع این ویروس را بگیرند.