اعتصاب‌ها، گرهی دیگر بر اقتصاد افغانستان

اعتصاب‌ها، گرهی دیگر بر اقتصاد افغانستان

در حالی که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه طی هفته گذشته هنوز موضوع تازه‌ای برای تجار و بازرگانان افغانستان است، درخواست بانک مرکزی این کشور از صرافان برای اخذ مجوز شرکتی و مخالفت و اعتصاب صرافی ها تبادلات مالی مردم افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.