اسکاتلند می‌خواهد دومین همه‌پرسی استقلال را قبل از کریسمس برگزار کند

اسکاتلند می‌خواهد دومین همه‌پرسی استقلال را قبل از کریسمس برگزار کند

مایکل راسل، وزیر امور قانون اساسی، اروپا و امور خارجی کابینه اسکاتلند اظهار کرد، دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند ممکن است شش ماه بعد از آن که پارلمان آن لایحه مربوط به همه پرسی را تصویب کند برگزار شود و انتظار می رود که این تصویب در ماه ژوئن رخ دهد.

اسکاتلندی‌ها، ترامپ، “مجرم خطرناک” را نمی خواهند

اسکاتلندی‌ها، ترامپ، “مجرم خطرناک” را نمی خواهند

تعداد فزاینده‌ای از سیاستمداران در سراسر اسکاتلند از درخواست برای ممنوع کردن ورود دونالد ترامپ به اسکاتلند و انگلیس در پی خشونتهای اخیر در واشنگتن دی.سی حمایت کرده و او را یک “مجرم خطرناک” که باید با پیگرد قضایی مواجه شود خوانده‌اند.