قرارداد اسپوتنیک وی و یوینسف برای تولید ۲۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا

قرارداد اسپوتنیک وی و یوینسف برای تولید ۲۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه که مسؤول تولید واکسن کرونای “اسپوتنیک وی” است، پنجشنبه شب اعلام کرد که قراردادی برای تولید ۲۲۰ میلیون دوز از این واکسن را با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امضا کرده است.

زیر و بم قرارداد تولید مشترک تا خرید اسپوتنیک-وی بین ایران و روسیه

زیر و بم قرارداد تولید مشترک تا خرید اسپوتنیک-وی بین ایران و روسیه

ارسال منظم محموله های واکسن اسپوتنیک-وی خریداری شده از روسیه به ایران و به نتیجه رسیدن تلاش ها برای تولید مشترک واکسن روسی «اسپوتنیک وی» در روزهای اوج همکاری تهران و مسکو، گویای تنها بخشی از همکاری های گسترده دو شریک راهبردی است.

زیر و بم قرارداد تولید مشترک تا خرید اسپوتنیک-وی بین ایران و روسیه

زیر و بم قرارداد تولید مشترک تا خرید اسپوتنیک-وی بین ایران و روسیه

ارسال منظم محموله های واکسن اسپوتنیک-وی خریداری شده از روسیه به ایران و به نتیجه رسیدن تلاش ها برای تولید مشترک واکسن روسی «اسپوتنیک وی» در روزهای اوج همکاری تهران و مسکو، گویای تنها بخشی از همکاری های گسترده دو شریک راهبردی است.

قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه نهایی شد

قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه نهایی شد

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه اعلام کرد: به دنبال مذاکرات فشرده با صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه و با حمایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرارداد ۶۰ میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل ۳۰ میلیون نفر امضا و نهایی شد .

روسیه خواستار پس فرستادن واکسن اسپوتنیک وی از سوی اسلواکی شد

روسیه خواستار پس فرستادن واکسن اسپوتنیک وی از سوی اسلواکی شد

-صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه (دست اندر کار تحویل واکسن اسپوتنیک وی به کشورهای دیگر) اعلام کرد که از اسلواکی خواسته است به دلیل نقض مفاد قرارداد تحویل واکسن “اسپوتنیک وی” محموله‌های ارسالی را به مسکو باز گرداند.