تجمع هزاران نفر در اسلوونی برای انتخابات زودهنگام

تجمع هزاران نفر در اسلوونی برای انتخابات زودهنگام

هزاران نفر در اسلوونی برای انتخابات زودهنگام تجمع کردند. یکی از برگزارکنندگان این تجمع اظهار کرد معترضان خواستار انتخابات زودهنگام هستند و افزود “جنز جانسا”، نخست‌وزیر این کشور، اسلوونی را به مسیر دیکتاتوری می‌برد.