سر اسقف فلسطین: هرگز تسلیم اشغالگری نمی‌شویم

سر اسقف فلسطین: هرگز تسلیم اشغالگری نمی‌شویم

عطاالله حنا سر اسقف روم ارتدوکس در فلسطین روز جمعه در واکنش به پیروزی نیروهای مقاومت وقبول آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی گفت: پیام ما می‌گوید که هرگز تسلیم اشغالگری نخواهیم شد، هرچند آنان تلاش کنند، اراده را از ما بگیرند.