افزایش اسرای فلسطینی مبتلا به کرونا به ۱۵۶ تن

افزایش اسرای فلسطینی مبتلا به کرونا به ۱۵۶ تن

با ابتلای تعدادی از اسرای یکی از بخش‌های زندان النقب به ویروس کرونا و نگرانی‌ها از شیوع بیماری در دیگر بخش‌های این زندان، تعداد اسرای فلسطینی زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۱۵۶ تن افزایش یافت.

” اسرائیل مسئول جان اسرای فلسطینی است”

” اسرائیل مسئول جان اسرای فلسطینی است”

پس از اظهارات نژادپرستانه وزیر صهیونیستی مبنی بر اینکه اعطای واکسن ویروس کرونا به اسرای فلسطینی جزو اولویت آنها نخواهد بود، باشگاه اسیران فلسطینی، مقامات رژیم صهیونیستی را مسئول کامل زندگی و سلامتی اسرای دربند رژیم صهیونیستی دانست.