صنعا: یمن امن نباشد، عربستان نیز امنیت نخواهد داشت

صنعا: یمن امن نباشد، عربستان نیز امنیت نخواهد داشت

وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن با تاکید بر اینکه اگر یمن امنیت نداشته باشد، عربستان نیز به عنوان متجاوز امن نخواهد بود گفت: کسانی که نظامیان خود را با هدف کشتن شهروندان یمنی و ویرانی شهرها و روستاهای ما می فرستند نباید انتظار داشته باشند که برای آنها گل و کبوتر صلح بفرستیم.